Váš nákupný košík je momentálne prázdny.

Reklamácia tovaru

Prosíme vás, aby ste ihneď po dodaní tovaru skontrolovali, či tovar prišiel v poriadku a v kvalite, akú ste si objednali. Pokiaľ nie, okamžite nás kontaktujte (do troch kalendárnych dní po doručení tovaru, najlepšie emailom) a uveďte číslo vašej objednávky (je na faktúre pri dodávke) - takýto tovar Vám bude vymenený kus za kus obratom poštou. Takejto reklamácii hovoríme Reklamácia tovaru pri doručení.

Pokiaľ sa v priebehu záruky na tovar (zo zákona dva roky, u niektorého tovaru môže byť záruka predĺžená) vyskytne na tovare chyba, ktorú považujete za výrobnú, pozrite sa, či ste dostali s dodávkou zvláštny Záručný list. Na ňom je popísaný postup reklamácie - tou môže byť napríklad doručenie tovaru do autorizovaného servisu. Pokiaľ  žiadne zvláštne inštrukcie k tovaru neboli, alebo už ste ich niekam založili, kontaktujte nás a dohodneme spôsob vybavenia vašej reklamácie. Počas záručnej doby máte právo na bezplatné odstránenie vady po doručení tovaru vrátane príslušenstva a po predložení dokladu o zaplatení. Tovar zaslaný formou dobierky nebude prevzatý.

Takejto reklamácii hovoríme Reklamácia tovaru v záručnej lehote. Pozor: reklamovať nie je možné opotrebenie používaním

Rozhodnutie o reklamácii uskutočníme ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty máte právo na výmenu výrobku za nový.

Reklamácia môže byť ukončená nasledovnými spôsobmi:

   a)    odovzdaním opraveného tovaru,
   b)    výmenou tovaru,
   c)    vrátením kúpnej ceny tovaru,
   d)    vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
   e)    odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

O výsledku reklamácie Vás budeme informovať bezprostredne po ukončení reklamačného konania a to telefonicky a zároveň emailom, resp. Vám bude doporučene zaslaný reklamačný protokol.

Reklamácia dodávky

Poslali sme Vám niečo iné? Prijmite prosím naše ospravedlnenie a informujte nás o situácii na kontaktných údajoch. Podľa toho, čo sa stalo, sa dohodneme, ako situáciu vyriešiť.

Vrátenie tovaru

U nás zakúpený tovar môžete do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu vrátiť. Stačí ho primerane zabaliť a odoslať na našu adresu späť spolu s číslom objednávky a informáciou o čísle účtu, kam vám máme vrátiť peniaze. Bude Vám vratená suma, ktorú ste zaplatili za tovar vrátane poštovného (ak bolo platené).

Pamätajte na nasledujúce:

  • vrátený tovar nesmie byť použitý, poškodený alebo inak znehodnotený
  • nakupujúci doručí vrátený tovar osobne alebo poštou na vlastné náklady na adresu predajcu

Pokiaľ bude tovar poškodený či použitý, môže vám byť vrátených menej peňazí alebo byť vrátenie odmietnuté.